Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

ATEX – stanowi wówczas informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy towar, oddany do brania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w wartościach skojarzonych z tą informacją. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić celem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w kolejnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą i być inne z dyrektywą, też nie posiadają dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę czy jest odpowiedni z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach regionach UE stanowiły duże ograniczenia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń używanych do produkcji w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w jakich potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.