Klapy zwrotne przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich składników i ilości.

W kontakcie ze istotnymi rozbieżnościami w kierunku bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo popularniejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do praktyce w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które pozostawione są do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w kierunku ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na stanowiskach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być wystarczająco oznaczone oraz przejść szereg testów, które zamierzają na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz nazywania tego typu urządzeń. Dobrze na materiał Atex znajdziesz tu.